En el passat ple ordinari del mes de novembre, tots els grups polítics presents a l’Ajuntament de Terrassa vam aprovar un acord per tal d’iniciar el procés de redacció d’un Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA). Des del PSC, entenem que aquesta és una tasca que hem d’endegar de manera immediata en tant més del 20% de la població terrassenca té menys de 18 anys; són més de 40 mil habitants que compten amb uns drets reconeguts tant en el marc legislatiu nacional com internacional.

Infants i adolescents són ciutadans i ciutadanes de ple dret, i per tant, el seu benestar ha de deixar de tractar-se des de l’esfera privada per convertir-se en una qüestió pública. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament terrassenc fa molts anys que treballa des de diferents serveis municipalsposant en marxa projectes i accions centrades en aquest segment poblacional; l’any 2014 es va constituir la Taula d’Infància com un òrgan transversal per garantir la qualitat de vida d’infants i joves i, un dels seus primers treballs, va ser l’elaboració d’un protocol d’intervenció en situacions de risc.

Paral·lelament s’han endegat projectes de caràcter ocupacional destinats als joves i des del Consistori, s’ha fet un suport constant als esplais de lleure infantil i juvenil, entre d’altres actuacions.

El passat 2018, l’Ajuntament va fer un pas més amb la constitució del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de Terrassa, un òrgan participatiu que representa els interessos d’aquest col·lectiu i per tant, implica i dóna veu a infants i adolescents en temes la política de la ciutat.

Amb la realització del PLIA, caldrà posar en valor tota la feina feta, analitzar-la i ordenar-la. El Pla Local d’Infància i Adolescència haurà de ser un document estratègic, un instrument de planificació i també de priorització de les polítiques que es duguin a terme en un futur a la nostra ciutat. Cal seguir treballant per definir una clara estratègia de ciutat transversal i global, destinada a millorar les condicions de vida dels infants i adolescents de Terrassa. Aquest Pla és doncs, una bona oportunitat per fer-ho i per això nosaltres li hem donat suport des de l’inici.

Per tal de marcar prioritats, des del PSC creiem que existeix una qüestió cabdal que s’ha d’abordar: la pobresa infantil. Segons les dades de l’Alt Comissionat per la lluita contra la pobresa infantil, a la nostra ciutat hi ha una taxa de pobresa infantil del 25,8%. Això vol dir que un de cada quatre infants es troba en situació de pobresa i ens preocupa per diversos motius: Primerament, perquè és injust que quelcom tant aleatori com el nivell econòmic de la teva llar tingui un efecte cabdal en la teva vida. Afecta el teu progrés educatiu, les possibilitats laborals, de socialització, de salut i d’esperança de vida.

En segon lloc, perquè treballar per la reducció de les desigualtats, especialment des de les edats més primerenques, cohesiona les societats.

En tercer lloc, perquè la pobresa infantil té uns evidents costos econòmics indirectes. La pèrdua de talent per raons de desigualtat impacta en la contribució a la societat que els i les joves podrien fer en el futur. La pobresa infantil, doncs, ens fa ineficients com a societat.

Esperem que l’elaboració del nou Pla Local d’Infància i Adolescència serveixi per trobar solucions a les necessitats de tots els menors de 18 anys de la nostra ciutat. La voluntat hi és i compta amb el suport de totes les forces polítiques que unim forces per un objectiu comú: que Terrassa sigui una ciutat on la infància i l’adolescència tinguin blindats els seus drets i garantides les seves oportunitats.

Noemí Carmona, Primera Secretària de la JSC Terrassa

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here